Nemyslete si, že na bezpečnost práce musejí dbát jen pracovníci, kteří pracují například ve výškách nebo s nebezpečnými nástroji jako jsou nejrůznější řezačky a brusky a tak podobně. Bezpečnost při práci se musí dodržovat v každém oboru a školením by měli projít všichni zaměstnanci ať už jich Vaše firma má jen dva či deset tisíc. Naše společnost Extéria jako specialista na BOZP Vám s veškerou touto problematikou pomůže a to naprosto v každém oboru podnikání, ve školství, zdravotnictví i ve státní správě a naprosto v každém koutu naší země. Nemusíte Vy za námi, ale my přijedeme až k Vám a uskutečníme školení, kde budete Vy požadovat a také navštívíme Váš provoz, abychom zjistili rizika a pomohli Vám je odstranit.

Také požární ochrana veškeré revize jsou naším zaměřením

Zákon platí pro každého stejně, proto ať už je Vaše firma jakkoliv malá či velká vždy můžete očekávat kontrolu v oblasti bezpečnosti práce. Musíte mít vypracovanou veškerou dokumentaci v oblasti bezpečnosti práce, ale také co se týče požární ochrany. Naše společnost Vám vytvoří požární řád, poplachové směrnice i evakuační plán a všechno potřebné školení jak v požární ochraně, tak i v bezpečnosti práce. Také Vám pomůžeme s řešením vzniklého pracovního úrazu a spoustě dalších věcí s touto problematikou spojených. Provádíme i revizi hasících přístrojů a veškerých elektrických zařízení a spotřebičů a to všechno na vysoké úrovni za skvělé ceny na trhu.

Bezpečnost práce je velmi důležitá a my Vám s ní pomůžeme
4.5 (90%)2